Услуге‎ > ‎

Социјални медији

Социјални медији постају све значајнији у свакодневном пословању.
Социјални медији
укључује мобилне и на вебу базиране технологије да комуникацију трансформишу у интерактивни дијалог.
Социјални  медији су медији за социјалну интеракцију као надградњу других видова комуникације. Омогућени су свеприсутним, свугде доступним и скалабилним техникама комуникације и значајно мењају начин на који организација, заједница и појединци комуницирају.

Основне информације о услугама

 • Идентификовање потреба за присутношћу на социјалним мрежама
 • Идентификовање профила циљне групе за комуникацију преко социјалне мреже
 • Креирање емаил адресе за комуникацију преко социјалних мрежа
 • Креирање налога на социјалној мрежи
 • Верификација налога
 • Избор аватара профила и странице
 • Подешавања профила
 • Креирање стране на социјалној мрежи
 • Интегрисање/уградња гаџета социјалне мреже на веб сајт/блог клијента 
 • Иницијално успостављање везе са циљном групом клијента

Одржавање профила на социјалним медијима

 • Обезбеђење пратилаца/"пријатеља" на социјалној мрежи
 • Обликовање порука (текстуалне/видео/мултимедијалне) ради обезбеђења видљивости активности/производа/услуга организације уз њихово публиковање у формату примереном социјалној мрежи
 • Одстрањивање спама на профилу клијента
 • Извештавање клијента о ефектима присутности на социјалним мрежама

Препоручени профила на социјалним мрежама

 • Фејсбук
 • Твитер
 • Гугл+

Начин пружања услуге

Основне услуге

 • Услуга КН-Г: Креирање налога на Гуглу
 • Услуга КН-Г+: Креирање и подешавање Гугл+ пофила
 • Услуга КН-Г+С: Креирање и подешавање Гугл+ странице
 • Услуга КН-YT: Креирање и подешавање профила на YouTube-у
 • Услуга ПУБ-ВЗ1: Публиковање видео записа у трајању до 15 минута
 • Услуга ПУБ-ВЗ2: Публиковање видео записа дужег од 15 минута
 • Услуга КП-Ф: Креирање и подешавање профила на Фејсбуку
 • Услуга КП-ФП: Креирање и подешавање странице на Фејсбуку
 • Услуга КП-Ф-А: Одржавање Фејсбук профила
 • Услуга КП-ФП-А: Одржавање Фејсбук стране
 • Услуга КП-Г+: Одржавање Гугл+ профила
 • Услуга КП-Г+П: Одржавање Гугл+ стране
 • Услуга КП-Т: Креирање Твитер налога
 • Услуга КП-Т-А: Одржавање Твитер налога
 • Услуга Г-АВТ: Израда аватара за профил
 • Услуга ПУБ-ФА: Публиковање албума са фотографијама у Интернет албум корисника
 • Услуга СН-Ф: Снимање албума са фотографијама
 • Услуга СН-В: Снимање видео записа
 • Услуга УТ: Унос текста
 • Услуга МВ: Монтажа видеа

Пакети услуга

У понуди су и пакети услуга који обезбеђују максимализацију ефеката

Пакет услуга ПУ-СМ-А: Креирање профила и страница на Фејсбуку, Гугл+ и Твитеру

Овај пакет услуга подразумева следеће основне услуге

 • Услуга КН-Г: Креирање налога на Гуглу
 • Услуга КН-Г+: Креирање и подешавање Гугл+ пофила
 • Услуга КН-Г+С: Креирање и подешавање Гугл+ странице
 • Услуга КН-YT: Креирање и подешавање профила на YouTube-у
 • Услуга КП-Ф: Креирање и подешавање профила на Фејсбуку
 • Услуга КП-ФП: Креирање и подешавање странице на Фејсбуку
 • Услуга КП-Т: Креирање Твитер налога
 • Услуга КП-Т-А: Одржавање Твитер налога
 • Услуга Г-АВТ: Израда аватара за профил

Пакет услуга ПУ-СМ-Б: Одржавање (комуникациони менаџмент)  профила и страница на Фејсбуку, Гугл+ и Твитеру

 • Услуга КП-Ф-А: Одржавање Фејсбук профила
 • Услуга КП-ФП-А: Одржавање Фејсбук стране
 • Услуга КП-Г+: Одржавање Гугл+ профила
 • Услуга КП-Г+П: Одржавање Гугл+ стране
 • Услуга КП-Т-А: Одржавање Твитер налога

Овај пакет услуга обухвата редован дневни преглед профила на социјалним мрежама, одговарајућу интеракцију са корисницима, публиковање пригодног садржаја на зиду профила и стране

Пакет услуга ПУ-СМ-Ц: Креирање графичког и видео садржаја за публиковање на социјалним мрежама

 • Услуга СН-Ф: Снимање албума са фотографијама
 • Услуга СН-В: Снимање видео записа
 • Услуга ПУБ-ВЗ1: Публиковање видео записа у трајању до 15 минута
 • Услуга ПУБ-ВЗ2: Публиковање видео записа дужег од 15 минута
 • Услуга ПУБ-ФА: Публиковање албума са фотографијама у Интернет албум корисника

Пакет услуга ПУ-СМ-З: Комуникациони менаџмент на захтев

Ово су услуге по специфичном захтеву и њихов садржај се посебно уговара.

Услови за пружање услуге

 • Уговор о пружању услуге
 • Достављање лозинки и корисничких имена неопходних за пружање услуге односно других неопходних података
Comments